ادبی- فرهنگی- زبان شناسی
 نگاهی به انواع لالایی های زبان کردی (سورانی)

نگاهی به انواع لالایی های زبان کردی (سورانی)

چکیده

     شاید قدیمی ترین پدیده در ادبیّات شفاهی کودکان، لالایی است که با بهره گیری از

موسیقی درونی، مهر مادری را به کودک پیوند می دهد. این موسیقی مشترک زنانه،

صدای آشنای زندگی، محبّت و عشق آدمی است و می توان گفت که از نخستین

گونه های پیوند موسیقی و شعر در عالم هستی است. تنوّع لالایی های زبان کردی این

سؤال را پیـش می آورد که آیا فرم و درون مایه ی لالایی های کردی تفاوت قابل

ملاحظه ای با یکدیگر دارند یا نه؟

    در این مقاله کوشش شده تا ساختار لالایی های زبان کردی با تکیه بر گویش های

شاخه ی سورانی تجزیه و تحلیل شود. روش تحقیق کتابخانه ای و مبتنی بر شیوه ی

تحلیل محتواست و منبع مورد استفاده، کتاب « ژانه ژین» است که دلیل انتخاب آن،

جامعیّت نسبی این کتاب، نسبت به کتاب های دیگر از این نوع است.

    بررسی یافته های این پژوهش بیانگر تنوّع بافت و درونمایه ی لالایی های کردی

است و شرایط مختلف زمانــــی، جغرافیایی و اجتماعی، تأثیر بسیاری بر گوناگونی

محتوایی و ساختاری لالایی ها داشته است و از این منظــر می توان لالایی های کردی

را به اقسام حماسی، اجتماعی، سیاسی، مذهبی، فیمینیستی و ... تقسیم کرد.

 

   واژه های کلیدی : ۱.ادبیّات شفاهی ۲. لالایی  ۳. زبان کردی ۴. درونمایه ۵. ساختار.

 

* برای اطلاع از متن کامل مقاله با مدیر وبلاگ مکاتبه فرمایید.

 

|+| نوشته شده توسط علی محمودی در دوشنبه سی ام آذر ۱۳۸۸  |
 
 
بالا